Chân

Huyệt Thủy Tuyền nằm ở dưới gót chân
Huyệt Hành Gian: Vị Trí, Công Dụng Và Cách Bấm Huyệt Trị Bệnh
Huyệt Chiếu Hải: Cách Xác Định Vị Trí và Tác Dụng Chữa Bệnh
Huyệt Phong Thị: Vị Trí, Đặc Tính Và Cách Tác Động Theo YHCT
Huyệt Thân Mạch Là Gì? Vị Trí, Tác Dụng Ra Sao Theo YHCT?
Huyệt Khúc Tuyền: Vị Trí Và Tác Dụng Trong Chăm Sóc Sức Khỏe
Huyệt Phục Lưu: Vị Trí, Tác Dụng Và Cách Tác Động Huyệt Trị Bệnh
Huyệt Quang Minh: Vị Trí, Công Dụng Và Cách Áp Dụng Trị Bệnh
Huyệt Bát Phong: Vị Trí, Tác Dụng Và Cách Bấm Huyệt

Đặt lịch khám chữa bệnh

28/02

hôm nay

29/02

Ngày mai

01/03

Ngày kìa

+

Khác