Ban hành Quyết định số 1607/QĐ-BYT về việc triển khai thử nghiệm Tài liệu hướng dẫn Quy trình can thiệp trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, đặc trưng bởi những khiếm khuyết về giao tiếp và tương tác xã hội, đồng thời kèm theo các mẫu hình hành vi, sở thích rập khuôn, giới hạn. Ngày 17/3/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1607/QĐ-BYT về việc triển khai thử nghiệm Tài liệu hướng dẫn Quy trình can thiệp trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Trong tài liệu này, trẻ tự kỷ được hiểu là trẻ em được chẩn đoán xác định mắc rối loạn phổ tự kỷ.

DOWNLOAD Tài liệu: Hướng-dẫn-quy-trình-can-thiệp-trẻ-mắc-rối-loạn-phổ-tự-kỷ-bản-sửa-cuối (1)

Nguồn: kcb.vn

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chia sẻ
Bỏ qua

to top