Tin y tế

Quyết định Ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não

Quyết định Ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não

Quyết định số 5331/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế V/v Ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột…
Quyết định về việc triển khai hệ thống thông tin Quản lý sức khỏe, PHCN người khuyết tật

Quyết định về việc triển khai hệ thống thông tin Quản lý sức khỏe, PHCN người khuyết tật

Quyết định số 3815/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai hệ thống thông tin Quản lý sức khỏe, phục…
TRANG CHỦ12/04/2016 08:05:51Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ

Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngày 12/4/2016.…
Hướng dẫn hoạt động trị liệu cho trẻ bại não [Bộ y tế]

Hướng dẫn hoạt động trị liệu cho trẻ bại não [Bộ y tế]

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ,…
Hướng dẫn vật lý trị liệu cho trẻ bại não [Bộ y tế]

Hướng dẫn vật lý trị liệu cho trẻ bại não [Bộ y tế]

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ,…
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, PHCN cho trẻ bại não BỘ Y TẾ]

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, PHCN cho trẻ bại não BỘ Y TẾ]

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ,…
Hướng dẫn hoạt động trị liệu cho bệnh nhân chấn thương sọ não [Bộ y tế]

Hướng dẫn hoạt động trị liệu cho bệnh nhân chấn thương sọ não [Bộ y tế]

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ,…
Hướng dẫn vật lý trị liệu cho bệnh nhân chấn thương sọ não [Bộ y tế]

Hướng dẫn vật lý trị liệu cho bệnh nhân chấn thương sọ não [Bộ y tế]

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ,…
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, PHCN cho bệnh nhân chân thương sọ não [BỘ Y TẾ]

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, PHCN cho bệnh nhân chấn thương sọ não [BỘ Y TẾ]

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ,…
Xem thêm

to top