Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

5/5 - (1 bình chọn)

Sản phẩm chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam.

LỜI GIỚI THIỆU
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 1987. Lúc đầu chương trình được thử nghiệm tại Tiền Giang, Vĩnh Phú và đã đem lại những thành công và ý nghĩa xã hội lớn lao. Nhờ đó, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đã nhanh chóng được các Tỉnh khác học tập và nhân rộng trong những năm tiếp theo. Từ thực tiễn và kết quả thu được, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được ngành y tế xác định là chiến lược để giải quyết vần đề khuyết tật với chi phí thấp nhưng đem lại nhiều cơ hội hoà nhập cho người khuyết tật. Cho tới năm 2006, ước tính trên toàn quốc đã có khoảng 44 Tỉnh, Thành phố đã và đang triển khai chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng với nhiều hình thức và nội dung khác nhau.

Những kết quả thu được từ chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại các địa phương là rất to lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn tồn tại một số điểm chưa phù hợp với tình hình khuyết tật trong giai đoạn mới. Những kết luận nghiên cứu, đánh giá và ý kiến của các Tỉnh trong các Hội thảo quốc gia về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được tổ chức trong năm 2005 đã cho thấy chương trình cần có những điều chỉnh về nội dung, hình thức thực hiện để có thể thích ứng với tác động của các nhân tố tác động mới trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam hiện nay cũng như sự điều chỉnh quan niệm và nhận thức mới về khuyết tật cũng như Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên thế giới. Việc điều chỉnh cần được thực hiện quán triệt, chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cần được triển khai áp dụng thống nhất tại tất cả các Tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Do đó cần thiết phải có sự chỉ đạo của Bộ Y tế cho các địa phương để thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng một cách nhất quán. Tài liệu này là hướng dẫn chính thức cho ngành y tế các Tỉnh, thành phố triển khai chương trình theo mô hình và các công cụ thực hiện đã được chuẩn hoá.

Bên cạnh nội dung trọng tâm là các hướng dẫn cụ thể về các bước triển khai, cách thức tổ chức và quản lý các hoạt động PHCNDVCĐ, bản hướng dẫn này cũng cung cấp những thông tin cô đọng nhất về các vấn đề liên quan tới khuyết tật và PHCNDVCĐ. Tài liệu hướng dẫn này được bố cục thành 7 chương:
– Chương 1: Những căn cứ để xây dựng hướng dẫn – Chương 2: Các vấn đề chung về PHCNDVCĐ
– Chương 3: Lập kế hoạch hoạt động PHCNDVCĐ
– Chương 4: Các bước triển khai thực hiện PHCNDVCĐ
– Chương 5: Theo dõi, giám sát, đánh giá PHCNDVCĐ
– Chương 6: Một số vấn đề liên quan tới PHCNDVCĐ
– Chương 7: Giới thiệu các tài liệu được sử dụng trong chương trình
Phần phụ lục là các biểu mẫu báo cáo, giám sát hoạt động PHCNDVCĐ áp dụng cho từng tuyến.

Đối tượng chính sử dụng bản hướng dẫn này là cán bộ quản lý chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại các Sở Y tế. Cán bộ quản lý Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại cấp Huyện và xã cũng nên nắm được các nội dung hướng dẫn này để có thể trực tiếp triển khai chương trình tại tuyến cộng đồng và hợp tác với tuyến trên được tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn này, các địa phương có những góp ý gì, xin gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế để các điều chỉnh sau này, nếu cần sẽ phù hợp với thực tế hơn.

Nguồn: KCB.VN

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chia sẻ
Bỏ qua

to top